Przygotowanie formalno-prawne inwestycji:
 • Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla nowych obiektów, remontu i modernizacji istniejących obiektów, przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy budynków istniejących, adaptacji projektów gotowych, zmiany sposobu użytkowania budynków istniejących, projekty zagospodarowania działek, rozbiórek
 • Wykonywanie kosztorysów budowlanych i inwentaryzacji obiektów kubaturowych
 • Opracowywania opinii i ekspertyz budowlanych
 • Przeprowadzanie odbiorów technicznych budynków
 • Sporządzanie świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych
 • Dokonywanie przeglądów okresowych budynków i budowli

 

Przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji:
 • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
 • Pełnienie funkcji kierownika budowy
 • Prowadzenie dziennika budowy
 • Doradztwo w organizacji procesu inwestycyjnego
 • Kontrola jakości wykonywanych robót
 • Optymalizowanie kosztów budowy poprzez dobór optymalnej technologii wykonania i materiałów budowlanych