Na jakiej podstawie rozpocząć budowę? Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

Wykaz inwestycji, które nie wymagają pozyskania pozwolenia na budowę (np. wiaty, ogrody zimowe, niewielkie przydomowe baseny, ogrodzenia, obiekty małej architektury) zawierają art. 29-31 ustawy Prawo budowlane.

Co do zasady, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu (art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane).

Jedynie w przypadku postępowania w sprawie pozwolenia na budowę wymagającego udziału społeczeństwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stroną mogą być również organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w tym postępowaniu.

Warto zaznaczyć, że procedura prowadząca do wydania decyzji administracyjnych, może różnić się w zależności od lokalnych wymagań i przepisów prawa, a proces zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów jest dość czasochłonny warto, zatem rozważyć możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa w tym zakresie.

Zadaj bezpłatnie pytanie

Jeśli masz pytanie związane z usługami projektowo – budowlanymi to poniżej podaj treść a chętnie Ci pomożemy i opublikujemy odpowiedź na naszej stronie internetowej.