Pragniemy przybliżyć Państwu profil działalności firmy GRYFION poprzez przedstawienie wybranych realizacji.

 

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

 • Budowa Centrum Logistycznego FFiL Śnieżka S.A., Lokalizacja – Zawada w gminie Dębica
 • Współpraca z firmą Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. przy nadzorze przy realizacji inwestycji:
  • Budowa Nowego Zakładu nr 2 dla Safran Aircraft Engines Poland
  • Modernizacja części zakładu dla Safran Transmission Systems Poland
 • Współpraca wieloletnia z Firmą Oponiarską Dębica S.A. / Goodyear
 • Projekt konstrukcyjny budowy stacji gazowej-pomiarowej wysokiego ciśnienia MOP6,3 MPa, Lokalizacja – Wieliczka (GAZSYSTEM S.A.)
 • Zarządzanie projektem (faza projektowa + wykonawstwo) budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym, Lokalizacja – Szufnarowa (pow. zab.2130 m2)
 • Projekt Hali Stalowej, Lokalizacja – Husów gm. Markowa, powiat Łańcucki
 • Projekty Konstrukcyjne związane z umaszynowieniem linii produkcyjnych ( podesty, konstrukcje wsporcze pod suwnice, fundamenty pod urządzenia technologiczne ) Lokalizacja – Dębica i okolice
 • Projekt Architektoniczno-Konstrukcyjny Oczyszczalni Ścieków, Lokalizacja – Uherce Mineralne, gm. Olszanica, powiat Leski
 • Projekt Architektoniczno-Konstrukcyjny Oczyszczalni Ścieków, Lokalizacja – Rożnów, gm. Gródek nad Dunajcem, powiat Nowosądecki
 • Projekt Architektoniczno-Konstrukcyjny Oczyszczalni Ścieków, Lokalizacja – Tropie, gm. Gródek nad Dunajcem, powiat Nowosądecki
 • Projekt Architektoniczno-Konstrukcyjny Oczyszczalni Ścieków, Lokalizacja – Bartkowa Posadowa, gm. Gródek nad Dunajcem, powiat Nowosądecki
 • Projekt Architektoniczno-Konstrukcyjny Oczyszczalni Ścieków, Lokalizacja – Widełka, gm. Strzyżów, powiat Kolbuszowski
 • Projekt rozbiórki i nadzór nad obiektami budowlanymi Rurociągi oraz CO, Lokalizacja – Sędziszów Małopolski ("Sędziszów" Sp. z o.o. Zakład Energetyki Cieplnej)
 • Projekt rozbiórki budynku Kotłowni, Lokalizacja – Sędziszów Małopolski ("Sędziszów" Sp. z o.o. Zakład Energetyki Cieplnej)
 • Projekty rozbiórek budynków i hal produkcyjnych, Lokalizacja - Sędziszów Małopolski ( Wytwórnia Filtrów „PZL-Sędziszów" S.A )

 

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

 • Projekt oraz budowa 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, Lokalizacja - Stalowa Wola (CUS Deweloper)
 • Projekt Konstrukcyjny budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym - Lokalizacja - Głogów Młp., Gm. Głogów Małopolski
 • Projekty indywidualnych budynków mieszkalnych - Dębica, Paszczyna, Żyraków, Głowaczowa, Czarna
 • Kierowanie robotami budowlanymi oraz nadzór nad budową w Dębica, Pustynia, Paszczyna, Sędziszów Małopolski , Żyraków, Golemki

 

INNE

 • Nadzór nad budową pawilonu. Zadanie pn. „Zakwaterowania osadzonych typu zamkniętego i placów spacerowych”, Lokalizacja – Rzeszów (Zakład Karny w Rzeszowie)
 • Projekt Budowy układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec (Nagroda - Budowa Roku 2020)
 • Projekt przesiedleń z czaszy projektowanego zbiornika z uwzględnieniem m.in.: mediacji z mieszkańcami i sporządzeniem analizy kosztów i korzyści w ramach zadania "Budowa zbiornika Kąty Myscowa" (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
 • Projekt Kancelarii Tajnej, Lokalizacja – Tarnów (MGGP Aero Sp. z o.o.)
 • Adaptacja pomieszczenia biurowego na potrzeby serwerowni klastra obliczeniowego, Lokalizacja – Warszawa (Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska)
 • Oceny techniczne obiektów budowlanych tj. Kotłownie, Zbiorniki wody pitnej i mineralnej, Hale wykonane w konstrukcji stalowej i żelbetowej, Lokalizacja – Ropieńka gm. Uherce Mineralne, Nisko, Żurawica
 • Opinia w sprawie utrzymania w należytym stanie technicznym budynku byłej Kotłowni wraz z kominem w Dębicy przy ulicy Łysogórskiej dla Prokuratury Rejonowej w Dębicy